Skip to main content
健明幼兒學校
活動花絮
幼兒班小食製作-薄餅
幼兒班小食製作-聖誕小鹿
歡歡喜喜迎新歲
高班參觀超級市場
低班參觀超級市場
低高班鐵路安全達人話劇欣賞
高班參觀稻鄉飲食文化博物館
親子聖誕樂歡欣B
親子聖誕樂歡欣A
11-12月生日會
低班時裝表演
高班優才書院到校攤位活動
低班及高班聖誕佳音處處聞活動
全校親子旅行C
全校親子旅行B
全校親子旅行A
9-10月生日會
中秋節賞燈會
高班參觀香港科學館
高班欣賞「黑菇甩突」互動劇場
一人一花計劃
低班參觀陽光笑容小樂園
低班及高班滴露衛生講座
高班回收活動
結業禮
高班道路安全講座
7-8月生日會
暑期聖經班C
暑期聖經班B
暑期聖經班A
5-6月生日會
聯校畢業禮
全校包粽活動
明道小學MT愛心義工故事服務
高班參觀港澳信義會明道小學
頌親恩活動B
頌親恩活動A
低班郵政局寄信
3-4月生日會
高班消防安全講座
高班參觀金管局資訊中心
復活節慶祝會
高班參觀立法會綜合大樓
全校參觀香港花卉展覽
幼兒班參觀公園